Skalkniv

10 PRODUKTER

Den minsta kniven i samlingen är ofta skalkniven. Knivbladet är i regel rakt och varierar från 6 till 10 centimeter. Även om skalkniven är liten kan den användas till mycket. Med den vassa spetsen hanterar du små råvaror med stor precision.

Meny